Prawo celne


Polska

Maksymalna waga jednej paczki to 30 kg.

Bez płacenia cła dozwolone są przesyłki dla jednego odbiorcy o łącznej wartości do 45 euro. Musi istnieć szczegółowa lista zawartości paczki, ilości i kosztów.

WAŻNE! Podczas kontroli przesyłek organy celne wszystkich krajów zwracają szczególną uwagę na prawidłowe i rzetelne wypełnienie zgłoszeń celnych CN23 > i „Indywidualne faktury” oraz za obecność inwestycji o charakterze handlowym i których import do kraju jest zabroniony.

Rzetelne wypełnienie dokumentów towarzyszących oraz rejestracja przesyłek ściśle według niniejszej instrukcji zapewni ich terminową dostawę.

Dokumenty towarzyszące
Do każdej paczki dołączane jest zgłoszenie celne CN23.

Wypełnienie zgłoszenia celnego CN23 jest szczególnie ważne, ponieważ od tego zależy odprawa celna i terminowość dostarczenia przesyłki. W zgłoszeniu celnym należy podać szczegółowy opis zawartości przesyłek w następujący sposób: spis pozycji z podaniem ilości i wartości każdej pozycji. Zabrania się wymieniania towarów w zgłoszeniach przy użyciu języka ogólnego (np. przedmioty używane itp.).


Ukraina

Bez opłat celnych wolno przyjmować od jednego nadawcy na adres jednego odbiorcy na terytorium Ukrainy w przesyłkach międzynarodowych przedmioty przeznaczone do użytku osobistego oraz towary niemające charakteru handlowego, których łączna wartość nie przekraczać równowartości 150 euro, a łączna waga nie przekracza – 50 kg. (w jednej przesyłce (wysyłce).

Dozwolone jest wysyłanie niepsujących się produktów spożywczych, jeśli ich waga w jednej przesyłce nie przekracza 10 kg.

Leki, alkohol i papierosy są zabronione. Zobacz sekcję Informacje, aby uzyskać bardziej szczegółową listę.


Republika Mołdawii

Maksymalna waga paczki to 30 kg.

Bez płacenia cła dozwolone – dwie paczki na odbiorcę o łącznej wartości do 200 Euro (w jednej przesyłce).

Leki, suplementy diety (biologicznie aktywne dodatki) są zabronione.


Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan

Maksymalna dopuszczalna waga jednej paczki to 30 kg.

W Uzbekistanie bez płacenia cła dozwolone jest – nie więcej niż jedna paczka na odbiorcę o wartości do 1000 $ i nie więcej niż dwie paczki na jednego odbiorcę adres dla różnych odbiorców łączny koszt – do 1000 $. Kwartalnie na odbiorcę można wysłać nie więcej niż 30 kg przedmiotów o wartości do 1000 USD bez płacenia cła.

W Kazachstanie bez płacenia cła dozwolone jest – nie więcej niż jedna paczka na odbiorcę o wartości do 1000 EURO. Nie więcej niż 30 kg przedmiotów o wartości do 1000 EURO miesięcznie na jednego odbiorcę może zostać wysłane bez płacenia cła.

Maksymalna wartość towaru w paczce do Kirgistanu bez opłacenia cła to 200 EURO.


Gruzja

Maksymalna waga paczki to 30 kg.

Bez płacenia cła dozwolone są nie więcej niż dwie paczki na odbiorcę o łącznej wartości do 100 USD.


Kraje UE – Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja i inne z wyjątkiem Polski.

Maksymalna waga jednej paczki to 30 kg.

Opłata w wysokości 35% jest pobierana od każdej paczki (nie ma odprawy celnej), a opłata jest uiszczana przez nadawcę natychmiast po zarejestrowaniu przesyłki! Musi istnieć szczegółowa lista zawartości paczki, ilości i kosztów.